Resultat: Öppet Spår Måndag 2015

Män

Datum: 2015
Antal deltagare: 4393 st

Kvinnor

Datum: 2015
Antal deltagare: 1241 st