Resultat: Skepparholmen springer för Östersjön 2010

5,5 km

Datum: 20 jun 2010
Antal deltagare: 5 st