Resultat: Varvetmilen Karlskrona 2018

Män

Datum: 2018
Antal deltagare: 177 st

Kvinnor

Datum: 2018
Antal deltagare: 112 st