Resultat: Varvetmilen Södertälje 2017

Män

Datum: 2017
Antal deltagare: 91 st

Kvinnor

Datum: 2017
Antal deltagare: 37 st